معرفی گلریس > چشم انداز
از جمله ماموریت های شرکت گلریس تهیه، تولید و عرضه محصولات متنوع همراه با ارائه خدمات لازم و رضایت بخش در رابطه با منسوجات خانگی به مشتریان می باشد.
شرکت گلریس، پیشرو بودن در بازار منسوجات خانگی و دکوراسیون داخلی و رضایت مشتریان و مصرف کنندگان را به عنوان اصلی ترین اهداف انتخاب کرده و برای رسیدن به آنها ارزشهای محوری زیر را دنبال می نماید:
- تامین متوازن منافع و انتظارات کلیه ذینفعان شامل مشتریان، کارکنان، سهامداران و تامین کنندگان
- پایبندی به اصول اخلاقی در ارتباطات فیمابین ذینفعان
- تنوع بخشی به محصولات و عرضه کلیه اقلام مورد نیاز هموطنان محترم در زمینه منسوجات خانگی و دکوراسیون داخلی - توسعه بازار فروش و بهبود مستمر سطح ارتباط کارکنان، فروشندگان و مصرف کنندگان
- استمرار پایش میزان رضایت مشتری
- استفاده بهینه از منابع و حفظ محیط زیست
- بکارگیری از سیستم های علمی و نوین در تولید و عرضه
- تولید با شناخت دقیق خواست مشتری و ارتباط مستقیم و مستمر تولید و عرضه