معرفی گلریس > منابع انسانی
تجربه مفید و مؤثر بیش از 4 دهه مدیران ارشد شرکت گلریس در زمینه منسوجات خانگی و استفاده از مشاوران متخصص در زمینه های متفاوت و نیروی جوان و پرتوان از نقاط قوت شرکت گلریس می باشد.
پشتوانه بیش از 40 سال تجربه فردی در بخش های مختلف تولیدی و سازمانی مدیران ارشد شرکت و استفاده از تخصص ارزشمند مشاورین در زمینه های متفاوت صنعتی، فروش و بازاریابی و مالی راهگشای سایر مدیران جوان، پرتلاش و دارای انگیزه گردیده است.
توانمند سازی کارکنان و تشویق به یادگیری، کار گروهی و مشارکت در تصمیم گیری ها از اصول اساسی شرکت گلریس بوده و با استقبال و پرورش نوآوری و نوآفرینی و ارج نهادن به آن موجب پیشرفت شرکت در زمینه های مختلف گردیده است.
همچنین بهره گیری از فن آوری های به روز در زمینه های علوم ارتباطات و کامپیوتر، استفاده از ماشین آلات مدرن در تولید، و پشتیبانی بخش های آزمایشگاه، انبار و سیستم های موثر و کارآمد نرم افزاری و سخت افزاری در دریافت و ارسال سفارشات و امور مالی و حسابداری باعث افزایش بهره وری و کارآمدی بیشتر منابع انسانی و رشد روزافزون ایشان می گردد.