آشنايي با منسوجات خانگي > کالای خواب
به منظور آشنایی با منسوجات خانگی و بالاخص تولیدات شرکت گلریس به تفکیک گروه محصول، مطالبی آموزشی گردآوری شده است. در این مجموعه سعی شده است، مشخصات مواد اولیه محصولات متفاوت به همراه اختلاف آنها، مشخصات فنی و ظاهری محصول و مقایسه آنها بیان گردد. همچنین از کلیه افرادی که در زمینه موارد مرتبط، مقالاتی دارند خواهشمند است ارسال نمایند. مقالات دریافتی درصورت تایید کارشناسان مربوطه، به نام فرد ارسال کننده در این بخش قرار داده خواهد شد.
 
بازگشت