یکی از ارکان اساسی شرکت گلریس سازمان فروش است که با استفاده از روش های علمی و نوین، ارتباطی اثربخش با خریداران محترم داشته و ضمن عرضه محصولات، نظرات ارزشمند ایشان را دریافت و پس از پالایش تحویل سایر واحدهای تولیدی یا عملیاتی می دهد.

فروشگاه مرکزی
نمایندگی فروشگاه مرکزی
با توجه به امکان عرضه مناسب محصولات در فروشگاههای مرکزی، افزایش این فروشگاهها یکی از سیاست های شرکت گلریس می باشد.
فروش اینترنتی
نمایندگی فروش اینترنتی
عرضه محصولات در برخی از فروشگاههای اینترنتی به عنوان عاملین فروش اینترنتی صورت می پذیرد.
فروشگاههای زنجیره ای، اتحادیه ها و تعاونی ها
فروشگاههای زنجیره ای، اتحادیه ها و تعاونی ها
عرضه مستقیم محصولات شرکت گلریس به مصرف کنندگان نهایی ازطریق فروشگاههای زنجیره ای، اتحادیه ها و تعاونی ها نیز صورت می پذیرد.
فروش سفارشی
فروش به اتحادیه و تعاونی ها
امکان دریافت سفارش و تحویل کالای خواب با لیبل و بسته بندی اختصاصی و تهیه انواع حوله با بافت، چاپ یا گلدوزی " آرم نوشته" امکان پذیر می باشد.

کارگزاران فروش
کارگزاران فروش
عرضه گسترده محصولات شرکت گلریس در تمامی استان ها و اکثر شهرهای ایران، توسط فروشگاههای متعدد صورت می پذیرد.
فروش سازمانی
فروشگاه های زنجیره ای
شرکت گلریس با توجه به حجم سفارشات، اقدام به عرضه مستقیم کالا به شرکت ها و سازمانها و ارگان های دولتی یا خصوصی می نماید.
همکاری با تامین کنندگان
فروشگاه های زنجیره ای
شرکت گلریس از کلیه تامین کنندگان مواد اولیه و ملزومات مورد نیاز تولید و همچنین تولید یا واردکنندگان محترم منسوجات خانگی دعوت به همکاری می نماید.