اخبار و رویدادها > کاندید دریافت استانداردها و تقدیرنامه ها سال 1395

20mg fluoxetine

fluoxetine cap 20mg read

pregnancy conception calculator

lmp pregnancy calculator partickcurlingclub.co.uk

viagra na prodej

viagra recenze news.noerskov.dk

viagra cena s receptem

viagra recenze blog.onlinedelivery.in

bentelan a cosa serve

bentelan tosse blog.zycon.com

levitra pret

levitra

naltrexon och alkohol

naltrexon halveringstid naltrexon alkohol naltrexon nebenwirkung

شرکت گلریس در سال 1395 کاندید دریافت استانداردها، گواهینامه ها و تقدیرنامه ها متعددی شده است که در زیر به برخی اشاره می شود:

 

 


- کاندید دریافت نشان عالی رضایتمندی مشتری

- کاندید دریافت نشان استقامت ملی در تولید و خدمات

- کاندید دریافت گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان